ES projektai

Projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Brolenta“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“ įgyvendinimas

UAB „Brolenta“ įgyvendino projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Brolenta“, siekiant
didinti įmonės darbo našumą“, kurio metu įmonės veikloje buvo įdiegtos modernios skaitmeninės
technologijos. Vertinama, kad šios investicijos sudarys sąlygas UAB „Brolenta“ didinti įmonės
veiklos apimtis, pardavimo pajamas bei efektyviai valdyti sąnaudas, kas leis reikšmingai padidinti
įmonės darbo našumą.

 

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.


Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Brolenta“
Projekto vykdytojas – UAB „Brolenta“


Projekto tikslas – skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus, siekiant didinti įmonės darbo našumą.


Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 725 519,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 326 483,55 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia – 2020-12-17
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-12-31

UAB „Brolenta“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“

UAB „Brolenta“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“, kuris yra dalinai
finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą
galutiniame energijos suvartojime.

 

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Brolenta“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę –
saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto
įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos
problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 200 139,29 Eur
Iš Europos Sąungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 100 069,34 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn.
Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.