ES projektai

UAB „Brolenta“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“

UAB „Brolenta“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“, kuris yra dalinai
finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą
galutiniame energijos suvartojime.

 

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Brolenta“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę –
saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto
įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos
problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 200 139,29 Eur
Iš Europos Sąungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 100 069,34 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn.
Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.